Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1. Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y=2x+1 và y=-2x+1...

Đề bài

Tính giá trị \(y\) tương ứng của các hàm số \(y = 2x + 1\) và \(y =  - 2x + 1\) theo giá trị đã cho của biến \(x\) rồi điền vào bảng sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay từng giá trị của \(x\) vào mỗi hàm số để tính giá trị tương ứng của \(y.\) 

Lời giải chi tiết

Ta có bảng sau:

 

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải