Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1

Tính và so sánh:

Quảng cáo

Đề bài

Tính và so sánh: \(\sqrt {\left( {16 . 25} \right)} \) và \(\sqrt {16}  . \sqrt {25} \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán hai biểu thức rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết

\(\sqrt {\left( {16 . 25} \right)}  = \sqrt {400}  = 20\)

\(\sqrt {16}  . \sqrt {25}  = 4 . 5 = 20\)

Vậy \(\sqrt {\left( {16 . 25} \right)}  = \sqrt {16}  .  \sqrt {25} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close