Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 92 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 92 Toán 9 Tập 2. Em hãy tìm số

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Em hãy tìm số \(\pi \) bằng cách sau:

Vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước có chia khoảng, sợi chỉ.

a) Vẽ trên bìa năm đường tròn tâm O1, O2, O3, O4, O5 có bán kính khác nhau.

b) Cắt ra thành năm hình tròn.

c) Đo chu vi năm hình tròn đó bằng sợi chỉ (càng chính xác càng tốt).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Đường tròn

O1

O2

O3

O4

O5

Đường kính d

2

3

4

5

6

Độ dài C của đường tròn

6,4

9,5

12,6

15,5

18,9

C/d

3,2

3,167

3,15

3,1

3,15

Nhận xét: Ta có \(\pi=\dfrac {C}{d}\approx \dfrac{{3,2 + 3,167 + 3,15 + 3,1 + 3,15}}{5} = 3,1534\)

Ta chỉ ước lượng được giá trị gần đúng của số \(\pi.\)

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải