Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 92 Toán 9 Tập 2

Em hãy tìm số

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tìm số \(\pi \) bằng cách sau:

Vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước có chia khoảng, sợi chỉ.

a) Vẽ trên bìa năm đường tròn tâm O1, O2, O3, O4, O5 có bán kính khác nhau.

b) Cắt ra thành năm hình tròn.

c) Đo chu vi năm hình tròn đó bằng sợi chỉ (càng chính xác càng tốt).

d) Điền vào bảng sau ( đơn vị độ dài : cm)

Giải bài tập Toán lớp 9 | Giải Toán lớp 9

e) Nêu nhận xét.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo và điền vào bảng rồi nhận xét

Lời giải chi tiết

Đường tròn

O1

O2

O3

O4

O5

Đường kính d

2

3

4

5

6

Độ dài C của đường tròn

6,4

9,5

12,6

15,5

18,9

C/d

3,2

3,167

3,15

3,1

3,15

e) Nhận xét: Ta có \(\pi=\dfrac {C}{d}\approx \dfrac{{3,2 + 3,167 + 3,15 + 3,1 + 3,15}}{5} = 3,1534\)

Ta chỉ ước lượng được giá trị gần đúng của số \(\pi.\)

Quảng cáo
close