Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng minh khẳng định trên.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chứng minh khẳng định trên.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng bất đẳng thức tam giác: Cho tam giác ABC thì \(|AB-AC|<BC<AB+AC\).

Lời giải chi tiết

Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác OAO’ ta có:

OA – O’A < OO’ < OA + O’A 

\( \Leftrightarrow R - r < OO' < R + r\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải