Thử tài bạn trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?

Quảng cáo

Đề bài

1. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?

312 ;  213 ;  415 ;  417  ;  3311  ;   67.

2. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu \( \in , \notin \) hoặc \( \subset \) và  ô vuông cho đúng :

73…P;             91…P;

65…P;             P…N

Lời giải chi tiết

1.

312 là hợp số vì 312 chia hết cho 2; 

213 là hợp số vì 213 chia hết cho 3; 

415  là hợp số vì 415 chia hết cho 5; 

417 là hợp số vì 417 chia hết cho 3 ; 

3311 là hợp số vì 3311 chia hết cho 11;

67 là số nguyên tố.

2.

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{73 \in P;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,91 \notin P;} \\
{65 \notin P;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,P \in N}
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close