Hoạt động 2 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau :

Quảng cáo

Đề bài

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau :

- Các số chỉ có một ước là …

- Các số chỉ có hai ước là …

- Các số có nhiều hơn hai ước là …

Lời giải chi tiết

- Các số chỉ có một ước là 1

- Các số chỉ có hai ước là 2; 3; 5; 7

- Các số có nhiều hơn hai ước là 4; 6; 8

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close