Thử tài bạn trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, các số 13; 17 là số nguyên tố, số 15; 18 là hợp số

Giải thích: 13; 17 là các số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Các số 15; 18 là các số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước nên là hợp số

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close