Bạn nào đúng trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Mai nói “ Một số tự nhiên nếu không là số nguyên tố thì phải là hợp số”. Em nghĩ thế nào ? Hãy giải thích điều đó.

Quảng cáo

Đề bài

Mai nói “ Một số tự nhiên nếu không là số nguyên tố thì phải là hợp số”. Em nghĩ thế nào ? Hãy giải thích điều đó.

Lời giải chi tiết

Mai nói sai. Vì số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close