Hoạt động 4 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhìn vào bảng số nguyên tố nhỏ hơn 100, hãy trả lời các câu hỏi sau :

Quảng cáo

Đề bài

Nhìn vào bảng số nguyên tố nhỏ hơn 100, hãy trả lời các câu hỏi sau :

- Số nguyên tố nhỏ nhất là số nào ?

- Trong các số nguyên tố nhỏ hơn 100, số lớn nhất là số nào ?

- Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 100 ? Em hãy kể ra các số đó.

- Có phải mọi số nguyên tố đề là số lẻ ?

- Có phải hợp số đều là các số chẵn ?

- Nêu nhận xét của em về chữ số tận cùng của các số nguyên tố lớn hơn 5.

Lời giải chi tiết

- Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2

- Trong các số nguyên tố nhỏ hơn 100, số lớn nhất là số 97

- Có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 đó là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97

- Không phải mọi số nguyên tố đều là số lẻ vì số nguyên tố 2 là số nguyên tố chẵn

- Không phải hợp số đều là các số chẵn. Chẳng hạn số 15 là hợp số mà số 15 là số lẻ

- Chữ số tận cùng của các số nguyên tố lớn hơn 5 có thể là 1; 3; 7; hoặc 9

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close