Thử tài bạn trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Biến đổi biểu thức sau thành phân thức:

Quảng cáo

Đề bài

Biến đổi biểu thức sau thành phân thức: \(1 + {2 \over {3 + {4 \over x}}}\) .

Lời giải chi tiết

\(1 + {2 \over {3 + {4 \over x}}} = 1 + {2 \over {{{3x + 4} \over x}}} = 1 + {{2x} \over {3x + 4}} = {{3x + 4} \over {3x + 4}} + {{2x} \over {3x + 4}} = {{3x + 4 + 2x} \over {3x + 4}} = {{5x + 4} \over {3x + 4}}\)

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài