Hoạt động 7 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Tìm giá trị của đa thức

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm giá trị của đa thức \({x^2} - 6x + 9\) tại \(x = 2;x = 3\) .

b) Tìm giá trị của phân thức \({x \over {{x^2} - 6x + 9}}\) tại \(x = 2;x = 3\).

Lời giải chi tiết

\(a)\,\,{x^2} - 6x + 9 = {\left( {x - 3} \right)^2}\)

Giá trị của đa thức \({x^2} - 6x + 9\) tại \(x = 2\) là: \({\left( {2 - 3} \right)^2} = {\left( { - 1} \right)^2} = 1\);

Tại \(x = 3\) là \({\left( {3 - 3} \right)^2} = {0^2} = 0\)

\(b)\,\,{x \over {{x^2} - 6x + 9}} = {x \over {{{\left( {x - 3} \right)}^2}}}\)

Giá trị của phân thức \({x \over {{x^2} - 6x + 9}}\) tại \(x = 2\) là \({2 \over {{{\left( {x - 3} \right)}^2}}} = {2 \over {{{\left( { - 1} \right)}^2}}} = 2\)

Tại \(x = 3\) phân thức \({x \over {{x^2} - 6x + 9}}\) có mẫu bằng 0 nên không tìm được giá trị của phân thức tại \(x = 3\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài