Thử tài bạn trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính sau:

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính sau: \({x \over y}.{{{x^2}z} \over {{y^2}}}:{{{x^2}} \over {{y^2}}}\) .

Lời giải chi tiết

\({x \over y}.{{{x^2}z} \over {{y^2}}}:{{{x^2}} \over {{y^2}}} = {{{x^3}z} \over {{y^3}}}:{{{x^2}} \over {{y^2}}} = {{{x^3}z} \over {{y^3}}}.{{{y^2}} \over {{x^2}}} = {{xz} \over y}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close