Hoạt động 5 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Điền vào ô trống:

Quảng cáo

Đề bài

a) Điền vào ô trống: \({x \over {x + 1}}.{{x + 1} \over x} = ....\)

b) Tìm hai phân thức có tích bằng 1.

Lời giải chi tiết

\(a)\,\,{x \over {x + 1}}.{{x + 1} \over x} = 1\)

b) Hai phân thức có tích bằng 1 là \({{2x + 5} \over {{x^2} + 3}}\) và \({{{x^2} + 3} \over {2x + 5}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close