Bạn nào đúng trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cô giáo ra bài toán rút gọn phân thức

Quảng cáo

Đề bài

Cô giáo ra bài toán rút gọn phân thức \({x \over y}:{y \over x}:{y \over x}\)

Bài làm của Hà:

\({x \over y}:{y \over x}:{y \over x} = {x \over y}.{x \over y}:{y \over x} = {x \over y}.{x \over y}.{x \over y} = {{{x^3}} \over {{y^3}}}\)

Bài làm của Nam:

Ta có: \({y \over x}:{y \over x} = {y \over x}.{x \over y} = {{yx} \over {xy}} = 1\)

Vì vậy: \({x \over y}:{y \over x}:{y \over x} = {x \over y}.1 = {x \over y}\) .

Theo em, bạn nào đúng?

Lời giải chi tiết

Bạn Hà đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close