Thử tài bạn trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:

a) \( - {{2x + 1} \over {{x^2} - 1}}\) ;

b) \({{2a + 3b} \over {5a + 3b}}\) .

Lời giải chi tiết

a) Phân thức nghịch đảo của phân thức \( - {{2x + 1} \over {{x^2} - 1}}\) là \( - {{{x^2} - 1} \over {2x + 1}}\)

b) Phân thức nghịch đảo của phân thức \({{2a + 3b} \over {5a + 3b}}\) là \({{5a + 3b} \over {2a + 3b}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close