Thử tài bạn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hùng cao 1,6 m; Mai cao 140 cm. Hãy tính tỉ số chiều cao của hai bạn.

Quảng cáo

Đề bài

a) Hùng cao 1,6 m; Mai cao 140 cm. Hãy tính tỉ số chiều cao của hai bạn.

b) Gọi EF và IK là hai kích thước của quyển sách Toán lớp 8. Hãy đo độ dài và tính tỉ số giữa EF và IK.

c) Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của cái bảng là \(\dfrac{1 }{2}\) . Biết chiều dài là 2,4 m; tìm chiều rộng của cái bảng.

Lời giải chi tiết

a) Đổi 1,6m = 160cm

Tỉ số chiều cao của Hùng và Mai là: \(\dfrac{{160}}{{140}} = \dfrac{8}{7}\)

b) Kích thước của quyển sách Toán lớp 8 là: 17cm x 24 cm

Nếu EF = 17cm, IK = 24cm thì \(\dfrac{{EF}}{{IK}} = \dfrac{{17}}{{24}}\)

Nếu EF = 24cm, IK = 17cm thì \(\dfrac{{EF}}{{IK}} = \dfrac{{24}}{{17}}\)

c) Chiều rộng của cái bảng là: \(2,4.\dfrac{1 }{ 2} = 1,2\)(m)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close