Hoạt động 2 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cổng Lãng Ông (Tả quân Lê Văn Duyệt) được chụp cới các kích thước như sau:

Quảng cáo

Đề bài

 

Cổng Lãng Ông (Tả quân Lê Văn Duyệt) được chụp cới các kích thước như sau:

\(AB = 12 cm, BC = 9 cm, EF = 20 cm,\)\(\, EM = 15 cm.\)

a) Hãy tính các tỉ số \(\dfrac{AD}{AB}\) và \(\dfrac{EM}{EF}\)

Lời giải chi tiết

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật \( \Rightarrow AD = BC = 9cm\)

Nên \(\dfrac{{AD}}{{AB}} = \dfrac{9}{{12}} = \dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{{EM}}{{EF}} = \dfrac{{15}}{{20}} = \dfrac{3}{4}\)

Ta có \(\dfrac{{AD}}{{AB}} = \dfrac{{EM}}{{EF}}\left( { = \dfrac{3}{4}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close