Thử tài bạn trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hãy đo và tính tỉ số giữa chiều rộng, chiều dàu của quyển tập và quyển Tài liệu dạy – học Toán 8, tập 2. Theo em, chiều rộng và chiều dài của chúng có tỉ lệ với nhau hay không ?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy đo và tính tỉ số giữa chiều rộng, chiều dài của quyển tập và quyển Tài liệu dạy – học Toán 8, tập 2. Theo em, chiều rộng và chiều dài của chúng có tỉ lệ với nhau hay không ?

b) Cho AB = 6 cm, CD = 10 cm, EF = 12 cm. Hãy tìm độ dài đoạn thẳng MN biết hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF và MN.

Lời giải chi tiết

a) Chiều rộng, chiều dài của quyển tập lần lượt là 15,6cm; 20,5cm

Chiều rộng, chiều dài của quyển Tài liệu dạy – học Toán lần lượt là 20,5cm; 27,5cm.

Tỉ số giữa chiều rộng của quyển tập và quyển Tài liệu dậy học Toán 8, tập 2 là \(\dfrac{{15,6}}{{20,5}} = \dfrac{{156}}{{205}}\)

Tỉ số giữa chiều dài của quyển tập và quyển Tài liệu dậy học Toán 8, tập 2 là \(\dfrac{{20,5}}{{27,5}} = \dfrac{{41}}{{55}}\)

Chiều rộng và chiều dài của chúng không tỉ lệ với nhau (vì \(\dfrac{{156}}{{205}} = \dfrac{{41}}{{55}}\)

b) Hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF và MN (gt) \(  \Rightarrow \dfrac{{AB}}{{EF}} = \dfrac{{CD}}{{MN}}\)

Nên \(\dfrac{6}{{12}} = \dfrac{{10}}{{MN}}\)

\(\Rightarrow MN = \dfrac{{12.10}}{6} = 20(cm)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close