Hoạt động 1 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Cho hai số 5 và 8. Hãy tính tỉ số giữa hai số đã cho.

Quảng cáo

Đề bài

a) Cho hai số 5 và 8. Hãy tính tỉ số giữa hai số đã cho.

b) Cho hai đoạn thẳng MN = 7 cm và \(RS = 14 cm.\) Hãy tính tỉ số giữa hai đoạn thẳng MN và RS.

c) Hãy đo độ dài và tính tỉ số giữa hai đoạn thẳng AB và CD trong hình sau:

Lời giải chi tiết

a) Tỉ số giữa hai số 5 và 8 là \(\dfrac{5 }{ 8}\)

b) Tính tỉ số giữa hai đoạn thẳng MN và RS là \(\dfrac{{MN}}{{RS}} = \dfrac{7}{{14}} = \dfrac{1}{2}\)

c)Độ dài đoạn thẳng CD là: 6cm

Tỉ số giữa hai đoạn thẳng AB và CD là: \(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close