Thử tài bạn trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quy đồng mẫu thức của hai phân thức

Quảng cáo

Đề bài

Quy đồng mẫu thức của hai phân thức \({{x - 1} \over {{x^2} - 3x}}\) và \({x \over {9 - {x^2}}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {{x - 1} \over {{x^2} - 3x}} = {{x - 1} \over {x\left( {x - 3} \right)}} = {{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 3} \right)} \over {x\left( {x + 3} \right)\left( {x - 3} \right)}}  \cr  & {x \over {9 - {x^2}}} = {{ - x} \over {\left( {x + 3} \right)\left( {x - 3} \right)}} = {{ - {x^2}} \over {x\left( {x + 3} \right)\left( {x - 3} \right)}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài