Thử tài bạn trang 58(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm mẫu thức chung của

Quảng cáo

Đề bài

Tìm mẫu thức chung của \({1 \over {12({x^3} - x)}}\)  và \({1 \over {18({x^2} + x)}}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 12\left( {{x^3} - x} \right) = 12x\left( {{x^2} - 1} \right) = 12x\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)  \cr  & 18\left( {{x^2} + x} \right) = 18x\left( {x + 1} \right) \cr} \)

Mẫu thức chung là \(36x\left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài