Thử tài bạn trang 58 Tài liệu dạy – học 8 tập 1

Giải bài tập Với hai phân thức , bạn Hoa chọn mẫu thức chung là 150x5y3; còn bạn Mai chọn mẫu thức chung là 30x3y2. Bạn nào chọn mẫu thức chung đơn giản hơn ?

Quảng cáo

Đề bài

Với hai phân thức \({1 \over {10{x^2}y}}\) và \({1 \over {15{x^3}{y^2}}}\), bạn Hoa chọn mẫu thức chung là 150x5y3; còn bạn Mai chọn mẫu thức chung là 30x3y2. Bạn nào chọn mẫu thức chung đơn giản hơn ?

Lời giải chi tiết

Bạn Mai chọn mẫu thức chung đơn giản hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài