Thư giãn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Xét phân thức có dạng trong đó ta xem tử là ngày và mẫu là tháng. Em hãy chọn giá trị của x và điền vào chỗ trống để có ngày Quốc khánh của nước ta.

Quảng cáo

Đề bài

Xét phân thức có dạng \({{{x^3} - 6} \over {x + ...}}\) trong đó ta xem tử là ngày và mẫu là tháng. Em hãy chọn giá trị của x và điền vào chỗ trống để có ngày Quốc khánh của nước ta.

Lời giải chi tiết

Ngày Quốc khánh của nước ta là ngày 2 tháng 9

Chọn \(x = 2\), giá trị thích hợp củ chỗ trống là \({{{2^3} - 6} \over {2 + 7}} = {2 \over 9}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài