Thử tài bạn trang 38 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy so sánh:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh:

\( - 13 + {2^{100}}\) với \( - 11 + {2^{100}}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  &  - 13 <  - 11  \cr  &  - 13 + {2^{100}} <  - 11 + {2^{100}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close