Hoạt động 1 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống các dấu

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống các dấu \( < \,\,,\,\, > \,\,,\,\, \le \,\,,\,\, \ge \) cho thích hợp:

\(a)\,\,3\,\,....\,7\,\)

\(b)\,\, - 4\,\,....\,\, - 5\)

\(c)\,\,4 + 3\,\,....\,\,8 - 1\)

Lời giải chi tiết

\(a)\,\,3\,\, < 7\)

\(b)\,\, - 4\,\, > \, - 5\)

\(c)\,\,4 + 3\,\, = \,8 - 1\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close