Thử tài bạn trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy viết bốn bất đẳng thức bằng cách dùng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết bốn bất đẳng thức bằng cách dùng \( < \,\,,\,\, > \,\,,\,\, \le \,\,,\,\, \ge \)

Lời giải chi tiết

\(7 > 5,4 < 9, - {x^2} \le 0,{x^2} \ge 0\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close