Bạn nào đúng trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Với hai số 2 và 3:

Quảng cáo

Đề bài

Với hai số 2 và 3:

An nói 3 > 2. Thu nói \(3 \ge 2\) . Bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Cả hai bạn An và Thu đều đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close