Thử tài bạn trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình \(0,6x + 3 = 0\)

Lời giải chi tiết

\( - 0,6x + 3 = 0\)

\( \Leftrightarrow  - 0,6x =  - 3\) (chuyển 3 qua vế phải và đổi dấu)

\( \Leftrightarrow x =  - 3:\left( { - 0,6} \right)\) (chia cả hai vế cho -0,6)

\( \Leftrightarrow x = 5\)

Kết luận : Nghiệm của phương trình là \(x = 5\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài