Hoạt động 7 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào ô trống đẻ giải bài toán tìm x sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào ô trống đẻ giải bài toán tìm x sau :

     \(x + 5 = 0 \Leftrightarrow x =  \ldots \)

Lời giải chi tiết

\(x =- 5\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài