Hoạt động 9 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm :

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ chấm :

Giải phương trình \(2x - 6 = 0\).

Giải

\(2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6\)     (chuyển …..sang vế …. và đổi dấu)

\( \Leftrightarrow x = 3\)        (chia cả hai vế cho …..).

Kết luận : Nghiệm của phương trình là \(x = 3\) .

Lời giải chi tiết

\(2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6\)     (chuyển – 6 sang vế phải và đổi dấu)

\( \Leftrightarrow x = 3\) (chia cả hai vế cho 2).

Kết luận : Nghiệm của phương trình là \(x = 3\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài