Thử tài bạn trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình :

Quảng cáo

Đề bài

Giải các phương trình :

a) \(x - 2 = 0\);

b) \(6 - x = 0\);

c) \(7 + x = 0\).

Lời giải chi tiết

a)

\(\eqalign{  & x - 2 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow x = 2 \cr} \)

b)

\(\eqalign{  & 6 - x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  - x =  - 6  \cr  &  \Leftrightarrow x = 6 \cr} \)

c)

\(\eqalign{  & 7 + x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow x =  - 7 \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài