Thử tài bạn trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Các chữ cái in hoa như H và Z là hình có tâm đối xứng (h.29a và h.29b). Hãy tìm thêm một vài chữ cái in hoa khác có tâm đối xứng.

Quảng cáo

Đề bài

a) Các chữ cái in hoa như H và Z là hình có tâm đối xứng (h.29a và h.29b). Hãy tìm thêm một vài chữ cái in hoa khác có tâm đối xứng.

b) Hãy xác định tâm đối xứng của hình 29c.

Lời giải chi tiết

a) Chữ I, chữ X, chữ O.

b)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Đối xứng tâm
Gửi bài