Hoạt động 12 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 22, O là trung điểm của đoạn thẳng AA’. Nối BB’, CC’. Nhận xét về vị trí của điểm O đối với BB’ và CC’.

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình 22, O là trung điểm của đoạn thẳng AA’. Nối BB’, CC’. Nhận xét về vị trí của điểm O đối với BB’ và CC’.

Lời giải chi tiết

O là trung điểm của các đoạn thẳng BB’ và CC’

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Đối xứng tâm
Gửi bài