Hoạt động 11 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O và điểm A. Hãy vẽ điểm A’ sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AA’.

Quảng cáo

Đề bài

Cho điểm O và điểm A. Hãy vẽ điểm A’ sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AA’.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Đối xứng tâm
Gửi bài