Bạn nào đúng trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Mai đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Đối xứng tâm
Gửi bài