Thử tài bạn trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Hãy dựng một tam giác đều.

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy dựng một tam giác đều.

b) Hãy dựng một góc bằng 30o.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ đoạn thẳng BC

Chẳng hạn \(BC = 4cm\)

Vẽ cung tròn tâm B, bán kính BC và cung tròn tâm C bán kính BC, chúng cắt nhau tại A.

Vẽ các đoạn thẳng AB, AC.

Ta được tam giác đều ABC cần dựng

 

b) Dựng tam giác đều ABC (câu a).

Dựng tia phân giác Ax của góc BAC.

Ta có \(\widehat {xAB} = {30^0}\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài