Hoạt động 16 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Dùng thước thẳng, hãy vẽ:

Quảng cáo

Đề bài

a) Dùng thước thẳng, hãy vẽ:

- Một đường thẳng khi biết hai điểm của nó.

- Một đoạn thẳng khi biết hai đầu mút của nó.

- Một tia khi biết gốc và một điểm của tia.

b) Dùng compa, hãy vẽ:

- Một đường tròn khi biết tâm và bán kính của nó.

Lời giải chi tiết

a)

 

b) Đường tròn tâm O bán kính 3cm

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài