Hoạt động 14 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB//CD) (h.27). Qua trung điểm M của cạnh AD kẻ đường thẳng song song với hai đáy, đường thẳng này cắt cạnh AC ở I, cắt BC ở N. Em có nhận xét gì về vị trí điểm I trên AC, N trên BC ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình thang ABCD (AB//CD) (h.27). Qua trung điểm M của cạnh AD kẻ đường thẳng song song với hai đáy, đường thẳng này cắt cạnh AC ở I, cắt BC ở N. Em có nhận xét gì về vị trí điểm I trên AC, N trên BC ?

Lời giải chi tiết

* Nhận xét: I là trung điểm của đoạn thẳng AC, N là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài