Thử tài bạn 6 trang 49 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Làm tròn các số sau tới hàng chục:

Quảng cáo

Đề bài

Làm tròn các số sau tới hàng chục:

\(124 \approx ...;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,345 \approx ...;\,\,\,\,\,\,\,\,467 \approx ...\)

Lời giải chi tiết

\(124 \approx 120;345 \approx 350;467 \approx 470\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close