Thử tài bạn 5 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Trên hình 17 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

a) Trên hình 17 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?

b) Cho biết \(\widehat B = {54^o}\), tính góc D.

 

Lời giải chi tiết

a)Trên hình 17 có \(\Delta ABC = \Delta CDA\)

Xét tam giác ABC và CDA có AB = CD (gt), BC = DA (gt), AC (cạnh chung)

Do đó: \(\Delta ABC = \Delta CDA(c.c.c)\)

\(b)\Delta ABC = \Delta CDA \Rightarrow \widehat B = \widehat D\)

Mà \(\widehat B = {54^0}(gt).\)  Vậy \(\widehat D = {54^0}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài