Thử tài bạn 4 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Lập bảng giá trị rồi vẽ đồ thị của các hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng giá trị rồi vẽ đồ thị của các hàm số \(y = 2{x^2}\) và  \(y =  - 2{x^2}\).

Lời giải chi tiết

Bảng giá trị

x

-2

-1

0

1

2

\(y = 2{x^2}\)

8

2

0

2

8

\(y =  - 2{x^2}\)

-8

-2

0

-2

-8

Vẽ đồ thị các hàm số \(y = 2{x^2}\) và  \(y =  - 2{x^2}\).

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài