Hoạt động 6 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Nhận xét một vài đặc điểm về đồ thị hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét một vài đặc điểm về đồ thị hàm số \(y = {x^2}\) :

- Mọi điểm khác gốc O đều nằm phía ………………….trục hoành.

- Hai điểm A và A’ (B và B’; C và C’) đối xứng qua trục ………………….

- Điểm thấp nhất của đồ thị là ……………………….

Lời giải chi tiết

- Mọi điểm khác gốc O đều nằm phía trên trục hoành.

- Hai điểm A và A’ (B và B’; C và C’) đối xứng qua trục tung

- Điểm thấp nhất của đồ thị là O(0;0)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close