Hoạt động 9 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm:

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ chấm:

Nhận xét một vài đặc điểm về đồ thị của hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\):

- Mọi điểm khác gốc O đều nằm phía ……………..trục hoành.

- Hai điểm E và E’ (M và M’, N và N’) đối xứng qua trục ……………

- Điểm cao nhất của đồ thị là ………………….

Lời giải chi tiết

- Mọi điểm khác gốc O đều nằm phía dưới trục hoành.

- Hai điểm E và E’ (M và M’, N và N’) đối xứng qua trục tung

- Điểm cao nhất của đồ thị là O(0;0)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close