Hoạt động 7 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xét hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Xét hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\) . Hãy điền các giá trị tương ứng của y trong bảng sau:

\(x\)

-4

-2

-1

0

1

2

4

\(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

 

\(x\)

-4

-2

-1

0

1

2

4

\(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\)

 

-8

 

-2

 

\( - \dfrac{1}{2}\)

 

0

 

\( - \dfrac{1}{2}\)

 

-2

 

-8

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close