Hoạt động 8 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Với các cặp tọa độ vừa tìm được trong Hoạt động 7. Hãy xác định các điểm

Quảng cáo

Đề bài

Với các cặp tọa độ vừa tìm được trong Hoạt động 7. Hãy xác định các điểm

E (4; …), E’(-4; …), M(2; …), M’(-2; …), N(1; …), N’(-1; …) trên mặt phẳng tọa độ. Ta có đồ thị hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2}\) như hình bên.

 

Lời giải chi tiết

\(E (4; -8), E’(-4; -8), M(2; -2),\) \(M’(-2; -2)\), \(N\left( {1; - \dfrac{1}{2}} \right),N\left( { - 1; - \dfrac{1}{2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close