Thử tài bạn 4 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tính diện tích hình quạt có bán kính 5 cm và độ dài cung 8 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích hình quạt có bán kính 5 cm và độ dài cung 8 cm.

Lời giải chi tiết

Giả sử hình quạt cung n0 ta có \(l = \dfrac{{\pi Rn}}{{180}}\) \( \Leftrightarrow 8 = \dfrac{{\pi .5.n}}{{180}} \Leftrightarrow n = \dfrac{{288}}{\pi }\,\,\left( {cm} \right)\)

Diện tích hình quạt có bán kính 5 cm và độ dài cung 8 cm là \(S = \dfrac{{\pi .5.\dfrac{{288}}{\pi }}}{{360}} = 4\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài