Bạn nào đúng 3 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Chia một hình tròn có diện tích S thành 6 hình quạt bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Chia một hình tròn có diện tích S thành 6 hình quạt bằng nhau.

Hùng nói diện tích mỗi hình quạt là \(\dfrac{S}{6}\)

Mai nói diện tích mỗi hình quạt là \(\dfrac{S}{{36}}\)

Bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Hùng nói đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close