Thử tài bạn 3 trang 107 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích một mặt bàn hình tròn có bán kính 0,6 m.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính diện tích một mặt bàn hình tròn có bán kính 0,6 m.

Lời giải chi tiết

Diện tích mặt bàn hình tròn là \(\pi .0,{6^2} \approx 1,13\,\,\left( {{m^2}} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài