Bạn nào đúng 2 trang 107 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Khi bán kính hình tròn tăng lên ba lần

Quảng cáo

Đề bài

Khi bán kính hình tròn tăng lên ba lần

Hùng nói diện tích của nó sẽ tăng lên ba lần.

Mai lại nói diện tích hình tròn tăng lên 9 lần.

Bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Diện tích ban đầu của hình tròn là \(S = \pi {R^2}\).

Diện tích lúc sau của hình tròn là \(S' = \pi R{'^2} = \pi {\left( {3R} \right)^2} = 9\pi {R^2} = 9S\).

Vậy diện tích lúc sau tăng lên 9 lần.

Bạn Mai đúng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close