Hoạt động 3 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập - Cho một hình tròn bán kính r trên một tờ giấy

Quảng cáo

Đề bài

 

- Cho một hình tròn bán kính r trên một tờ giấy

- Chia hình tròn thành 8 phần bằng nhau.

- Dùng kéo cắt hình tròn thành 8 hình quạt và cắt đôi hình quạt đầu tiên.

- Ráp các hình quạt này lại thành một hình gần giống như hình chữ nhật theo hướng dẫn trong hình.

Điền vào các chỗ chấm sau:

Hình chữ nhật có chiều dài bằng nửa chu vi hình tròn bán kính r và nhận giá trị là:

…………………………………

Chiều rộng hình chữ nhật bằng bán kính của hình tròn và nhận giá trị là:

…………………………………

Diện tích hình tròn bằng diện tích hình chữ nhật có hai kích thước là \(\pi r,r\) và nhận giá trị S là:

…………………………………

Lời giải chi tiết

Hình chữ nhật có chiều dài bằng nửa chu vi hình tròn bán kính r và nhận giá trị là: \(\dfrac{{2\pi r}}{2} = \pi r\)

Chiều rộng hình chữ nhật bằng bán kính của hình tròn và nhận giá trị là: r

Diện tích hình tròn bằng diện tích hình chữ nhật có hai kích thước là \(\pi r,r\) và nhận giá trị S là: \(\pi r.r = \pi {r^2}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close